tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
#後生仔傾吓偈
第836集 - 戲院奇遇記
 
播出日期: 2021.09.16 (四)
 
KOL對睇戲有何特別要求?GM追求視聽感官刺激,會刻意挑選大製作再選擇多感官戲院;Fred卻道出失望的3D電影體驗,又試過因座位之間的扶手累事,約會一次無回頭。

看電影時被擋視線好無癮,細粒的美棋深明這種無奈,還帶來厚面皮的升高方法。睇戲遇着邊睇邊問的人好騷擾?Enson示範Hea答極致。

初次約會應選看甚麼戲種?Keefe提到驚慄片有助感情推進,更有「理論」可依?眾人亦認為睇愛情片好易出事?

#「偷情戲院」曝了光
#四眼仔與3D眼鏡的煩惱
#笑錯位