tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
#後生仔傾吓偈
第639集 - 誰最易遇上靈異事?(2)
播出日期: 2020.10.23 (五)
 
KOL如何面對靈異事件?子碩有特別的「呼吸法」,嘉賓陳定幫師傅亦提到呼吸的重要。祖儀索性扮睇唔到,可行嗎?峰相信聖經、鹽等五種物事能夠應付靈體,師傅有甚麼評價?盈盈示範獨門「尖叫驅靈體法」,連凡人都感受到其威力!又聽聽欣茵的3秒催眠法。

哪位後生仔「流年不利」?即場公開他們的運勢!幫幫師傅述說Danny處於的「U型狀態」;而祖儀、盈盈則正在轉運之時,二人應以甚麼心態面對?遇上事非,又可怎樣化解?

#水晶能量
#FYY的音波功
#用愛打動靈體