tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
#後生仔傾吓偈
第617集 - 正骨復位治療
 
播出日期: 2020.09.17 (四)
 
大家對跌打的印象如何?盈盈稱零認識,但又帶丁點恐懼!在座大部份後生仔都試過睇跌打,欣茵年少貪玩,跳彈床整親尾龍骨,幸好及時靠跌打執身彩!

Enson、GM兩位容易受「內傷」的男人,特意拜訪中醫師,了解跌打與復位治療的區別。醫師及後檢查二人「傷勢」,再施以復位矯正,錄影廠眾人何以睇片睇到打冷震?

美棋提到媽媽因患上椎間盤突出,曾接受復位治療的經歷,越講越感觸,原來收費可以很離地,療法亦未必人人適合。

#今日試真啲
#容易受傷的男人
#人馬盈盈