tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
#後生仔傾吓偈
第526集 - 流落荒島點算好?
播出日期: 2020.04.20 (一)
 
後生仔若然流落荒島,波波被睇死最快捱唔住!她反指其佛系躲洞策略可保命,Fred更推斷波波屆時將累死Sandy。Kelvin被看好捱到最後,因暗黑會驅使他犧牲別人來保命!

後生仔會選甚麼人一起流落荒島?六號帶肥媽以保溫飽,嘉賓何遠東要偕爸爸共同度過,好溫馨。Kelvin竟已考慮到繁衍下一代?Alston幻想同行的海豚訓練員可訓練野生海豚,回家有望。芷欣挑選求生節目主持,眾人卻想到嚇人的野外求生方法。

#天與地
#GM「Wilson」
#荒島求生策略