tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
#後生仔傾吓偈
第499集 - KOL唔易做(2)
播出日期: 2020.03.03 (二)
 
越奇怪的短片,吸睛度越高。有KOL認真地以非一般方法做一件普通事,看似無聊,但睇落好過癮。嘉賓黃建東曾轉發一段核突到嘔的短片,利用好奇心引人「中伏」。加入金錢元素是賣點,最令人共鳴卻莫過於FF心底話!

Danny與Enson一同拍過甚麼短片?Alston亦分享其藝術短片計劃。不過,拍一段短片絕不容易,事前的度橋、構思等常會令人氣餒,完成短片後又要顧慮點擊率。東東細說二次惡搞創作經歷,當中有何難處?

#ASMR
#落妝片
#拍到爛
*睇咗當食咗