tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
#後生仔傾吓傾吓傾到2020
簡介
首播日期: 2019.12.31
來到2019年尾聲,「#後生仔」主持陸浩明(六號)、馮盈盈、戴祖儀約同KOL劉子碩、曾展望、羅詠怡、徐文浩、陳欣茵、林正峰和黃凱儀舉行狂歡派對,開心「傾偈」迎接2020年。

眾人暢談新年願望,並向奇門遁甲師傅雲文子請教來年運程。後生仔得大師指點迷津,還望事業、愛情、健康事事順利!

一大班人歡度除夕夜,當然要玩遊戲先夠盡興!後生仔請來嘉賓何遠東大玩「大話骰」,輸家更要接受「重口味」大懲罰...更多
 
人物
監製陳金勝
編審鄧煒鵬
演員陸浩明, 馮盈盈, 戴祖儀