tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
你估我唔到
第9集 - 蔡思貝、湯洛雯、姚子羚
 
播出日期: 2020.04.19 (日)
 
Bob、嘉賓蔡思貝利用乒乓球彈入水杯過三關,思貝出師不利,中途還被攔截,二人鬥得難分難解!日本有許多「估你唔到」的自然景象,思貝靠精巧畫功猜出答案,可惜她夾扭蛋的眼界還差一點點……

輪到秀文與另一嘉賓湯洛雯鬥夾紅豆,靚湯憑「彈弓手」勉強獲得代幣。睇片答問題,靚湯毫無頭緒,主持畀盡貼士,竟無意觸動其神經,令她「發火」?

狗狗趣怪行為多不勝數,愛心爆棚的姚子羚憑着養狗經驗,加上創意新字,估中答案!