tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 • 06:00AM

  香港原味道 #3 [粵]

  香港手製紅棗核桃糕製作工序繁複,買少見少。這款老牌小食得以延續,有賴糖果廠一家堅持推廣傳統味道。見阿譚、庭鋒拆棗拆到手軟,幸美、德丞合力篩走……核桃,便知製作過程絕不容易。兩位男士落模時效率奇低,究竟發生何事?烹飪教室創辦人以花生、米通,製作香口、脆卜卜鳥結糖,一食就知是香港味道。另一種本土糖果特色,非本地潮語手拉糖莫屬!經過師傅搓糖、拉糖,再人手拼拼砌砌,手工糖果「魔法」變出甚麼字?

   
 • 06:30AM

  阿媽教落食平D #8 [粵]

  肥媽購入的食材大多都是紅色及黑色,難道坐月補身也要講顏色?紅麴米可活血去瘀,連同洋薏米、蓮子、香菇、雞腿肉一起煲飯,要它帶點香甜,重點在於哪?平時煲蓮藕章魚湯會加綠豆,為何今次肥媽改用紅豆?用淡豆豉、竹絲蛋簡易地炒出滑蛋,對要餵母乳的產婦有莫大幫助!產婦需補血補鐵,肥媽用高鐵質的紅莧菜、金針花分別煮成「紅莧菜甘筍芝士餅」及「金針雲耳紅棗炒鴕鳥肉」,讓坐月餸菜味道不再單一清淡。

   
 • 06:55AM

  消失的味道 #5 [粵/英]

  許安來到菲律賓,跟著名愛國家族的後人學做豬頭凍肉,又跟名廚學做血腸,深入了解菲律賓"從鼻子到尾巴"的飲食文化,這種方法用盡動物每個部分,是可持續飲食的好例子,最後許安據此做出傳統版和現代版的美食。

   
 • 07:17AM

  消失的味道 #6 [粵/英]

  本集許安來到中國湖南省的首府長沙,尋找快將失傳的名菜“祖庵菜”,從中了解他興起,以至後來由於政治原因而摔落的過程。許安更向三位大廚學做祖庵菜,並嘗試在當中加入新元素,到底他做的祖庵菜是否成功?

   
 • 07:45AM

  甜心先生 #252 [粵]

  羅孝勇(Sheldon) 透過歌唱比賽《超級巨聲2》出道,以唱作歌手身份正式踏入樂壇。Sheldon經常為歌迷炮製曲奇、鬆餅等小食,今次更特意來到節目向「阿古」(古嘉俊)請教甜品心得,與歌迷分享創新美味。今次阿古示範的「辣士多啤梨乳酪慕絲青蘋果啫喱」,透過微辣豐富味覺享受。阿古又指出,當中的綠色朱古力片會變成「魔法鑰匙」,帶大家進入意想不到的甜品世界,此話何解?留意Sheldon試食報告。

   
 • 08:15AM

  台灣壹百種味道 #120 [粵/普]

 • 08:45AM

  香港原味道 #3 [粵]

  香港手製紅棗核桃糕製作工序繁複,買少見少。這款老牌小食得以延續,有賴糖果廠一家堅持推廣傳統味道。見阿譚、庭鋒拆棗拆到手軟,幸美、德丞合力篩走……核桃,便知製作過程絕不容易。兩位男士落模時效率奇低,究竟發生何事?烹飪教室創辦人以花生、米通,製作香口、脆卜卜鳥結糖,一食就知是香港味道。另一種本土糖果特色,非本地潮語手拉糖莫屬!經過師傅搓糖、拉糖,再人手拼拼砌砌,手工糖果「魔法」變出甚麼字?

   
 • 09:15AM

  阿媽教落食平D #8 [粵]

  肥媽購入的食材大多都是紅色及黑色,難道坐月補身也要講顏色?紅麴米可活血去瘀,連同洋薏米、蓮子、香菇、雞腿肉一起煲飯,要它帶點香甜,重點在於哪?平時煲蓮藕章魚湯會加綠豆,為何今次肥媽改用紅豆?用淡豆豉、竹絲蛋簡易地炒出滑蛋,對要餵母乳的產婦有莫大幫助!產婦需補血補鐵,肥媽用高鐵質的紅莧菜、金針花分別煮成「紅莧菜甘筍芝士餅」及「金針雲耳紅棗炒鴕鳥肉」,讓坐月餸菜味道不再單一清淡。

   
 • 09:40AM

  消失的味道 #5 [粵/英]

  許安來到菲律賓,跟著名愛國家族的後人學做豬頭凍肉,又跟名廚學做血腸,深入了解菲律賓"從鼻子到尾巴"的飲食文化,這種方法用盡動物每個部分,是可持續飲食的好例子,最後許安據此做出傳統版和現代版的美食。

   
 • 10:02AM

  消失的味道 #6 [粵/英]

  本集許安來到中國湖南省的首府長沙,尋找快將失傳的名菜“祖庵菜”,從中了解他興起,以至後來由於政治原因而摔落的過程。許安更向三位大廚學做祖庵菜,並嘗試在當中加入新元素,到底他做的祖庵菜是否成功?

   
 • 10:30AM

  甜心先生 #252 [粵] 

  羅孝勇(Sheldon) 透過歌唱比賽《超級巨聲2》出道,以唱作歌手身份正式踏入樂壇。Sheldon經常為歌迷炮製曲奇、鬆餅等小食,今次更特意來到節目向「阿古」(古嘉俊)請教甜品心得,與歌迷分享創新美味。今次阿古示範的「辣士多啤梨乳酪慕絲青蘋果啫喱」,透過微辣豐富味覺享受。阿古又指出,當中的綠色朱古力片會變成「魔法鑰匙」,帶大家進入意想不到的甜品世界,此話何解?留意Sheldon試食報告。

   
 • 11:00AM

  台灣壹百種味道 #120 [粵/普]

 • 11:30AM

  香港原味道 #3 [粵]

  香港手製紅棗核桃糕製作工序繁複,買少見少。這款老牌小食得以延續,有賴糖果廠一家堅持推廣傳統味道。見阿譚、庭鋒拆棗拆到手軟,幸美、德丞合力篩走……核桃,便知製作過程絕不容易。兩位男士落模時效率奇低,究竟發生何事?烹飪教室創辦人以花生、米通,製作香口、脆卜卜鳥結糖,一食就知是香港味道。另一種本土糖果特色,非本地潮語手拉糖莫屬!經過師傅搓糖、拉糖,再人手拼拼砌砌,手工糖果「魔法」變出甚麼字?

   
 • 12:00PM

  阿媽教落食平D #8 [粵]

  肥媽購入的食材大多都是紅色及黑色,難道坐月補身也要講顏色?紅麴米可活血去瘀,連同洋薏米、蓮子、香菇、雞腿肉一起煲飯,要它帶點香甜,重點在於哪?平時煲蓮藕章魚湯會加綠豆,為何今次肥媽改用紅豆?用淡豆豉、竹絲蛋簡易地炒出滑蛋,對要餵母乳的產婦有莫大幫助!產婦需補血補鐵,肥媽用高鐵質的紅莧菜、金針花分別煮成「紅莧菜甘筍芝士餅」及「金針雲耳紅棗炒鴕鳥肉」,讓坐月餸菜味道不再單一清淡。

   
 • 12:25PM

  消失的味道 #5 [粵/英]

  許安來到菲律賓,跟著名愛國家族的後人學做豬頭凍肉,又跟名廚學做血腸,深入了解菲律賓"從鼻子到尾巴"的飲食文化,這種方法用盡動物每個部分,是可持續飲食的好例子,最後許安據此做出傳統版和現代版的美食。

   
 • 12:47PM

  消失的味道 #6 [粵/英]

  本集許安來到中國湖南省的首府長沙,尋找快將失傳的名菜“祖庵菜”,從中了解他興起,以至後來由於政治原因而摔落的過程。許安更向三位大廚學做祖庵菜,並嘗試在當中加入新元素,到底他做的祖庵菜是否成功?

   
 • 01:15PM

  甜心先生 #252 [粵]

  羅孝勇(Sheldon) 透過歌唱比賽《超級巨聲2》出道,以唱作歌手身份正式踏入樂壇。Sheldon經常為歌迷炮製曲奇、鬆餅等小食,今次更特意來到節目向「阿古」(古嘉俊)請教甜品心得,與歌迷分享創新美味。今次阿古示範的「辣士多啤梨乳酪慕絲青蘋果啫喱」,透過微辣豐富味覺享受。阿古又指出,當中的綠色朱古力片會變成「魔法鑰匙」,帶大家進入意想不到的甜品世界,此話何解?留意Sheldon試食報告。

   
 • 01:45PM

  台灣壹百種味道 #120 [粵/普]

 • 02:15PM

  香港原味道 #3 [粵]

  香港手製紅棗核桃糕製作工序繁複,買少見少。這款老牌小食得以延續,有賴糖果廠一家堅持推廣傳統味道。見阿譚、庭鋒拆棗拆到手軟,幸美、德丞合力篩走……核桃,便知製作過程絕不容易。兩位男士落模時效率奇低,究竟發生何事?烹飪教室創辦人以花生、米通,製作香口、脆卜卜鳥結糖,一食就知是香港味道。另一種本土糖果特色,非本地潮語手拉糖莫屬!經過師傅搓糖、拉糖,再人手拼拼砌砌,手工糖果「魔法」變出甚麼字?

   
 • 02:45PM

  阿媽教落食平D #8 [粵]

  肥媽購入的食材大多都是紅色及黑色,難道坐月補身也要講顏色?紅麴米可活血去瘀,連同洋薏米、蓮子、香菇、雞腿肉一起煲飯,要它帶點香甜,重點在於哪?平時煲蓮藕章魚湯會加綠豆,為何今次肥媽改用紅豆?用淡豆豉、竹絲蛋簡易地炒出滑蛋,對要餵母乳的產婦有莫大幫助!產婦需補血補鐵,肥媽用高鐵質的紅莧菜、金針花分別煮成「紅莧菜甘筍芝士餅」及「金針雲耳紅棗炒鴕鳥肉」,讓坐月餸菜味道不再單一清淡。

   
 • 03:10PM

  消失的味道 #5 [粵/英]

  許安來到菲律賓,跟著名愛國家族的後人學做豬頭凍肉,又跟名廚學做血腸,深入了解菲律賓"從鼻子到尾巴"的飲食文化,這種方法用盡動物每個部分,是可持續飲食的好例子,最後許安據此做出傳統版和現代版的美食。

   
 • 03:32PM

  消失的味道 #6 [粵/英]

  本集許安來到中國湖南省的首府長沙,尋找快將失傳的名菜“祖庵菜”,從中了解他興起,以至後來由於政治原因而摔落的過程。許安更向三位大廚學做祖庵菜,並嘗試在當中加入新元素,到底他做的祖庵菜是否成功?

   
 • 04:00PM

  甜心先生 #252 [粵]

  羅孝勇(Sheldon) 透過歌唱比賽《超級巨聲2》出道,以唱作歌手身份正式踏入樂壇。Sheldon經常為歌迷炮製曲奇、鬆餅等小食,今次更特意來到節目向「阿古」(古嘉俊)請教甜品心得,與歌迷分享創新美味。今次阿古示範的「辣士多啤梨乳酪慕絲青蘋果啫喱」,透過微辣豐富味覺享受。阿古又指出,當中的綠色朱古力片會變成「魔法鑰匙」,帶大家進入意想不到的甜品世界,此話何解?留意Sheldon試食報告。

   
 • 04:30PM

  台灣壹百種味道 #120 [粵/普]

 • 05:00PM

  香港原味道 #3 [粵]

  香港手製紅棗核桃糕製作工序繁複,買少見少。這款老牌小食得以延續,有賴糖果廠一家堅持推廣傳統味道。見阿譚、庭鋒拆棗拆到手軟,幸美、德丞合力篩走……核桃,便知製作過程絕不容易。兩位男士落模時效率奇低,究竟發生何事?烹飪教室創辦人以花生、米通,製作香口、脆卜卜鳥結糖,一食就知是香港味道。另一種本土糖果特色,非本地潮語手拉糖莫屬!經過師傅搓糖、拉糖,再人手拼拼砌砌,手工糖果「魔法」變出甚麼字?

   
 • 05:30PM

  阿媽教落食平D #8 [粵]

  肥媽購入的食材大多都是紅色及黑色,難道坐月補身也要講顏色?紅麴米可活血去瘀,連同洋薏米、蓮子、香菇、雞腿肉一起煲飯,要它帶點香甜,重點在於哪?平時煲蓮藕章魚湯會加綠豆,為何今次肥媽改用紅豆?用淡豆豉、竹絲蛋簡易地炒出滑蛋,對要餵母乳的產婦有莫大幫助!產婦需補血補鐵,肥媽用高鐵質的紅莧菜、金針花分別煮成「紅莧菜甘筍芝士餅」及「金針雲耳紅棗炒鴕鳥肉」,讓坐月餸菜味道不再單一清淡。

   
 • 05:55PM

  消失的味道 #5 [粵/英]

  許安來到菲律賓,跟著名愛國家族的後人學做豬頭凍肉,又跟名廚學做血腸,深入了解菲律賓"從鼻子到尾巴"的飲食文化,這種方法用盡動物每個部分,是可持續飲食的好例子,最後許安據此做出傳統版和現代版的美食。

   
 • 06:17PM

  消失的味道 #6 [粵/英]

  本集許安來到中國湖南省的首府長沙,尋找快將失傳的名菜“祖庵菜”,從中了解他興起,以至後來由於政治原因而摔落的過程。許安更向三位大廚學做祖庵菜,並嘗試在當中加入新元素,到底他做的祖庵菜是否成功?

   
 • 06:45PM

  甜心先生 #252 [粵]

  羅孝勇(Sheldon) 透過歌唱比賽《超級巨聲2》出道,以唱作歌手身份正式踏入樂壇。Sheldon經常為歌迷炮製曲奇、鬆餅等小食,今次更特意來到節目向「阿古」(古嘉俊)請教甜品心得,與歌迷分享創新美味。今次阿古示範的「辣士多啤梨乳酪慕絲青蘋果啫喱」,透過微辣豐富味覺享受。阿古又指出,當中的綠色朱古力片會變成「魔法鑰匙」,帶大家進入意想不到的甜品世界,此話何解?留意Sheldon試食報告。

   
 • 07:15PM

  台灣壹百種味道 #120 [粵/普]

 • 07:45PM

  香港原味道 #3 [粵]

  香港手製紅棗核桃糕製作工序繁複,買少見少。這款老牌小食得以延續,有賴糖果廠一家堅持推廣傳統味道。見阿譚、庭鋒拆棗拆到手軟,幸美、德丞合力篩走……核桃,便知製作過程絕不容易。兩位男士落模時效率奇低,究竟發生何事?烹飪教室創辦人以花生、米通,製作香口、脆卜卜鳥結糖,一食就知是香港味道。另一種本土糖果特色,非本地潮語手拉糖莫屬!經過師傅搓糖、拉糖,再人手拼拼砌砌,手工糖果「魔法」變出甚麼字?

   
 • 08:15PM

  阿媽教落食平D #8 [粵]

  肥媽購入的食材大多都是紅色及黑色,難道坐月補身也要講顏色?紅麴米可活血去瘀,連同洋薏米、蓮子、香菇、雞腿肉一起煲飯,要它帶點香甜,重點在於哪?平時煲蓮藕章魚湯會加綠豆,為何今次肥媽改用紅豆?用淡豆豉、竹絲蛋簡易地炒出滑蛋,對要餵母乳的產婦有莫大幫助!產婦需補血補鐵,肥媽用高鐵質的紅莧菜、金針花分別煮成「紅莧菜甘筍芝士餅」及「金針雲耳紅棗炒鴕鳥肉」,讓坐月餸菜味道不再單一清淡。

   
 • 08:40PM

  消失的味道 #5 [粵/英]

  許安來到菲律賓,跟著名愛國家族的後人學做豬頭凍肉,又跟名廚學做血腸,深入了解菲律賓"從鼻子到尾巴"的飲食文化,這種方法用盡動物每個部分,是可持續飲食的好例子,最後許安據此做出傳統版和現代版的美食。

   
 • 09:02PM

  消失的味道 #6 [粵/英]

  本集許安來到中國湖南省的首府長沙,尋找快將失傳的名菜“祖庵菜”,從中了解他興起,以至後來由於政治原因而摔落的過程。許安更向三位大廚學做祖庵菜,並嘗試在當中加入新元素,到底他做的祖庵菜是否成功?

   
 • 09:30PM

  甜心先生 #252 [粵]

  羅孝勇(Sheldon) 透過歌唱比賽《超級巨聲2》出道,以唱作歌手身份正式踏入樂壇。Sheldon經常為歌迷炮製曲奇、鬆餅等小食,今次更特意來到節目向「阿古」(古嘉俊)請教甜品心得,與歌迷分享創新美味。今次阿古示範的「辣士多啤梨乳酪慕絲青蘋果啫喱」,透過微辣豐富味覺享受。阿古又指出,當中的綠色朱古力片會變成「魔法鑰匙」,帶大家進入意想不到的甜品世界,此話何解?留意Sheldon試食報告。

   
 • 10:00PM

  台灣壹百種味道 #120 [粵/普]

 • 10:30PM

  香港原味道 #3 [粵]

  香港手製紅棗核桃糕製作工序繁複,買少見少。這款老牌小食得以延續,有賴糖果廠一家堅持推廣傳統味道。見阿譚、庭鋒拆棗拆到手軟,幸美、德丞合力篩走……核桃,便知製作過程絕不容易。兩位男士落模時效率奇低,究竟發生何事?烹飪教室創辦人以花生、米通,製作香口、脆卜卜鳥結糖,一食就知是香港味道。另一種本土糖果特色,非本地潮語手拉糖莫屬!經過師傅搓糖、拉糖,再人手拼拼砌砌,手工糖果「魔法」變出甚麼字?

   
 • 11:00PM

  阿媽教落食平D #8 [粵]

  肥媽購入的食材大多都是紅色及黑色,難道坐月補身也要講顏色?紅麴米可活血去瘀,連同洋薏米、蓮子、香菇、雞腿肉一起煲飯,要它帶點香甜,重點在於哪?平時煲蓮藕章魚湯會加綠豆,為何今次肥媽改用紅豆?用淡豆豉、竹絲蛋簡易地炒出滑蛋,對要餵母乳的產婦有莫大幫助!產婦需補血補鐵,肥媽用高鐵質的紅莧菜、金針花分別煮成「紅莧菜甘筍芝士餅」及「金針雲耳紅棗炒鴕鳥肉」,讓坐月餸菜味道不再單一清淡。

   
 • 11:25PM

  消失的味道 #5 [粵/英]

  許安來到菲律賓,跟著名愛國家族的後人學做豬頭凍肉,又跟名廚學做血腸,深入了解菲律賓"從鼻子到尾巴"的飲食文化,這種方法用盡動物每個部分,是可持續飲食的好例子,最後許安據此做出傳統版和現代版的美食。

   
 • 11:47PM

  消失的味道 #6 [粵/英]

  本集許安來到中國湖南省的首府長沙,尋找快將失傳的名菜“祖庵菜”,從中了解他興起,以至後來由於政治原因而摔落的過程。許安更向三位大廚學做祖庵菜,並嘗試在當中加入新元素,到底他做的祖庵菜是否成功?

   
 • 12:15AM

  甜心先生 #252 [粵]

  羅孝勇(Sheldon) 透過歌唱比賽《超級巨聲2》出道,以唱作歌手身份正式踏入樂壇。Sheldon經常為歌迷炮製曲奇、鬆餅等小食,今次更特意來到節目向「阿古」(古嘉俊)請教甜品心得,與歌迷分享創新美味。今次阿古示範的「辣士多啤梨乳酪慕絲青蘋果啫喱」,透過微辣豐富味覺享受。阿古又指出,當中的綠色朱古力片會變成「魔法鑰匙」,帶大家進入意想不到的甜品世界,此話何解?留意Sheldon試食報告。

   
 • 12:45AM

  台灣壹百種味道 #120 [粵/普]

 • 01:15AM

  香港原味道 #3 [粵]

  香港手製紅棗核桃糕製作工序繁複,買少見少。這款老牌小食得以延續,有賴糖果廠一家堅持推廣傳統味道。見阿譚、庭鋒拆棗拆到手軟,幸美、德丞合力篩走……核桃,便知製作過程絕不容易。兩位男士落模時效率奇低,究竟發生何事?烹飪教室創辦人以花生、米通,製作香口、脆卜卜鳥結糖,一食就知是香港味道。另一種本土糖果特色,非本地潮語手拉糖莫屬!經過師傅搓糖、拉糖,再人手拼拼砌砌,手工糖果「魔法」變出甚麼字?

   
 • 01:45AM

  阿媽教落食平D #8 [粵]

  肥媽購入的食材大多都是紅色及黑色,難道坐月補身也要講顏色?紅麴米可活血去瘀,連同洋薏米、蓮子、香菇、雞腿肉一起煲飯,要它帶點香甜,重點在於哪?平時煲蓮藕章魚湯會加綠豆,為何今次肥媽改用紅豆?用淡豆豉、竹絲蛋簡易地炒出滑蛋,對要餵母乳的產婦有莫大幫助!產婦需補血補鐵,肥媽用高鐵質的紅莧菜、金針花分別煮成「紅莧菜甘筍芝士餅」及「金針雲耳紅棗炒鴕鳥肉」,讓坐月餸菜味道不再單一清淡。

   
 • 02:10AM

  消失的味道 #5 [粵/英]

  許安來到菲律賓,跟著名愛國家族的後人學做豬頭凍肉,又跟名廚學做血腸,深入了解菲律賓"從鼻子到尾巴"的飲食文化,這種方法用盡動物每個部分,是可持續飲食的好例子,最後許安據此做出傳統版和現代版的美食。

   
 • 02:32AM

  消失的味道 #6 [粵/英]

  本集許安來到中國湖南省的首府長沙,尋找快將失傳的名菜“祖庵菜”,從中了解他興起,以至後來由於政治原因而摔落的過程。許安更向三位大廚學做祖庵菜,並嘗試在當中加入新元素,到底他做的祖庵菜是否成功?

   
 • 03:00AM

  甜心先生 #252 [粵]

  羅孝勇(Sheldon) 透過歌唱比賽《超級巨聲2》出道,以唱作歌手身份正式踏入樂壇。Sheldon經常為歌迷炮製曲奇、鬆餅等小食,今次更特意來到節目向「阿古」(古嘉俊)請教甜品心得,與歌迷分享創新美味。今次阿古示範的「辣士多啤梨乳酪慕絲青蘋果啫喱」,透過微辣豐富味覺享受。阿古又指出,當中的綠色朱古力片會變成「魔法鑰匙」,帶大家進入意想不到的甜品世界,此話何解?留意Sheldon試食報告。

   
 • 03:30AM

  台灣壹百種味道 #120 [粵/普]

 • 04:05AM

  香港原味道 #3 [粵]

  香港手製紅棗核桃糕製作工序繁複,買少見少。這款老牌小食得以延續,有賴糖果廠一家堅持推廣傳統味道。見阿譚、庭鋒拆棗拆到手軟,幸美、德丞合力篩走……核桃,便知製作過程絕不容易。兩位男士落模時效率奇低,究竟發生何事?烹飪教室創辦人以花生、米通,製作香口、脆卜卜鳥結糖,一食就知是香港味道。另一種本土糖果特色,非本地潮語手拉糖莫屬!經過師傅搓糖、拉糖,再人手拼拼砌砌,手工糖果「魔法」變出甚麼字?

   
 • 04:35AM

  阿媽教落食平D #8 [粵]

  肥媽購入的食材大多都是紅色及黑色,難道坐月補身也要講顏色?紅麴米可活血去瘀,連同洋薏米、蓮子、香菇、雞腿肉一起煲飯,要它帶點香甜,重點在於哪?平時煲蓮藕章魚湯會加綠豆,為何今次肥媽改用紅豆?用淡豆豉、竹絲蛋簡易地炒出滑蛋,對要餵母乳的產婦有莫大幫助!產婦需補血補鐵,肥媽用高鐵質的紅莧菜、金針花分別煮成「紅莧菜甘筍芝士餅」及「金針雲耳紅棗炒鴕鳥肉」,讓坐月餸菜味道不再單一清淡。

   
 • 05:05AM

  消失的味道 #5 [粵/英]

  許安來到菲律賓,跟著名愛國家族的後人學做豬頭凍肉,又跟名廚學做血腸,深入了解菲律賓"從鼻子到尾巴"的飲食文化,這種方法用盡動物每個部分,是可持續飲食的好例子,最後許安據此做出傳統版和現代版的美食。

   
 • 05:27AM

  消失的味道 #6 [粵/英]

  本集許安來到中國湖南省的首府長沙,尋找快將失傳的名菜“祖庵菜”,從中了解他興起,以至後來由於政治原因而摔落的過程。許安更向三位大廚學做祖庵菜,並嘗試在當中加入新元素,到底他做的祖庵菜是否成功?

   
節目如有更改,以電視台最後公佈爲準

其他頻道推介