tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 • 06:00AM

  三告狀

  施桂芬偶遇程持忠,得悉忠父文耀乃惡名昭彰之狀師,憤而離去。芬撞破嫂楊杏薇的姦情,遭誣陷殺兄,忠求耀代芬寫狀紙申冤。官員受薇所賄,耀父子申冤無門,幸得巡按明察為芬昭雪沉冤,薇與姦夫伏法,忠、芬喜成佳偶。

   
 • 07:50AM

  流浪小天使

  徐淑娟為家貧學生林小明與校長爭執,憤而辭職到孤兒院任院長,而明終被趕出校,淪為街童。娟與表哥李義將街童接到孤兒院,明為救院友致雙腳殘廢。娟答應隨義出國留學,義在歡送會上被孤兒們的歌聲感動,決與娟留下。

   
 • 09:40AM

  摩登大妗

  阿妙被偷銀両而欠飯錢,幸得周添幫忙,並收留在周家打工。添女兒秀嫻與徐季良有婚約,良要與嫻相見才成婚,但嫻因病變成啞巴,妙遂獻計代嫻說話。結婚日,良得悉被騙,大怒。嫻病倒竟因此恢復說話能力,並與良和好。

   
 • 11:05AM

  重續今生未了緣

  李霜萍遭退婚後,與表弟張雲生相戀,卻遭張母反對,時萍已懷有生的骨肉,仍無奈嫁予莫仲良,不久良意外身亡。生重遇舊同學莫錦霞,並暫住莫家,得以與萍相見。霞雖暗戀生,但她得悉生與萍的關係後,決助二人續前緣。

   
 • 12:30PM

  崑崙三殺手

  方繼祖父親被奸臣殺害,忠僕吳璧帶同祖夫婦投靠其弟吳璞。徐勝挑撥是非,璞為自保誤殺祖夫婦,二人遺下龍鳳胎。龍竹與靈潔學成下山為父母報仇,璧之女玉燕四出尋武林好友調解,惜竹兄妹誓不罷休,璧終自盡了斷恩怨。

   
 • 01:55PM

  流浪小天使

  徐淑娟為家貧學生林小明與校長爭執,憤而辭職到孤兒院任院長,而明終被趕出校,淪為街童。娟與表哥李義將街童接到孤兒院,明為救院友致雙腳殘廢。娟答應隨義出國留學,義在歡送會上被孤兒們的歌聲感動,決與娟留下。

   
 • 03:45PM

  三告狀

  施桂芬偶遇程持忠,得悉忠父文耀乃惡名昭彰之狀師,憤而離去。芬撞破嫂楊杏薇的姦情,遭誣陷殺兄,忠求耀代芬寫狀紙申冤。官員受薇所賄,耀父子申冤無門,幸得巡按明察為芬昭雪沉冤,薇與姦夫伏法,忠、芬喜成佳偶。

   
 • 05:35PM

  重續今生未了緣

  李霜萍遭退婚後,與表弟張雲生相戀,卻遭張母反對,時萍已懷有生的骨肉,仍無奈嫁予莫仲良,不久良意外身亡。生重遇舊同學莫錦霞,並暫住莫家,得以與萍相見。霞雖暗戀生,但她得悉生與萍的關係後,決助二人續前緣。

   
 • 07:00PM

  崑崙三殺手

  方繼祖父親被奸臣殺害,忠僕吳璧帶同祖夫婦投靠其弟吳璞。徐勝挑撥是非,璞為自保誤殺祖夫婦,二人遺下龍鳳胎。龍竹與靈潔學成下山為父母報仇,璧之女玉燕四出尋武林好友調解,惜竹兄妹誓不罷休,璧終自盡了斷恩怨。

   
 • 08:25PM

  摩登大妗

  阿妙被偷銀両而欠飯錢,幸得周添幫忙,並收留在周家打工。添女兒秀嫻與徐季良有婚約,良要與嫻相見才成婚,但嫻因病變成啞巴,妙遂獻計代嫻說話。結婚日,良得悉被騙,大怒。嫻病倒竟因此恢復說話能力,並與良和好。

   
 • 09:50PM

  流浪小天使 

  徐淑娟為家貧學生林小明與校長爭執,憤而辭職到孤兒院任院長,而明終被趕出校,淪為街童。娟與表哥李義將街童接到孤兒院,明為救院友致雙腳殘廢。娟答應隨義出國留學,義在歡送會上被孤兒們的歌聲感動,決與娟留下。

   
 • 11:40PM

  重續今生未了緣

  李霜萍遭退婚後,與表弟張雲生相戀,卻遭張母反對,時萍已懷有生的骨肉,仍無奈嫁予莫仲良,不久良意外身亡。生重遇舊同學莫錦霞,並暫住莫家,得以與萍相見。霞雖暗戀生,但她得悉生與萍的關係後,決助二人續前緣。

   
 • 01:05AM

  三告狀

  施桂芬偶遇程持忠,得悉忠父文耀乃惡名昭彰之狀師,憤而離去。芬撞破嫂楊杏薇的姦情,遭誣陷殺兄,忠求耀代芬寫狀紙申冤。官員受薇所賄,耀父子申冤無門,幸得巡按明察為芬昭雪沉冤,薇與姦夫伏法,忠、芬喜成佳偶。

   
 • 03:00AM

  崑崙三殺手

  方繼祖父親被奸臣殺害,忠僕吳璧帶同祖夫婦投靠其弟吳璞。徐勝挑撥是非,璞為自保誤殺祖夫婦,二人遺下龍鳳胎。龍竹與靈潔學成下山為父母報仇,璧之女玉燕四出尋武林好友調解,惜竹兄妹誓不罷休,璧終自盡了斷恩怨。

   
 • 04:30AM

  摩登大妗

  阿妙被偷銀両而欠飯錢,幸得周添幫忙,並收留在周家打工。添女兒秀嫻與徐季良有婚約,良要與嫻相見才成婚,但嫻因病變成啞巴,妙遂獻計代嫻說話。結婚日,良得悉被騙,大怒。嫻病倒竟因此恢復說話能力,並與良和好。

   
節目如有更改,以電視台最後公佈爲準

其他頻道推介