宦海奇官

宦海奇官 Noblesse Oblige
 • 監製:李添勝

 • 編審:蕭朗

 • 演員:李成昌/王致迪/袁偉豪/王維德/馬國明/王德基/陳山聰/何俊軒/陳自瑤/余子明/楊怡/李子奇/劉丹/李天翔/潘芳芳/李岡龍/蔣志光/李海生/謝雪心/李啟傑/樂瞳/邵卓堯/徐玟晴/張智軒/陳狄克/陳勉良/陳欣淘/陳嘉輝/陳榮峻/曾航生/曾健明/曾慧雲/游莨維/程可為/黃得生/楊瑞麟/鄭健樂/鄧永健/鄧英敏/戴耀明/鍾鈺精/韓毓霞/魏惠文/羅浩楷/黃梓瑋/梁珈詠/羅天池/江富強/關浩揚/楊證樺/譚永浩/吳香倫/吳雲甫/黃煒溏/司徒暉/JuniorJoe/黃耀煌/蘇麗明/張漢斌/黃建東/甄敏婷/李澤鋒/譚坤倫/劉智衛/謝光耀/張明偉/馬蹄露/鍾麗/楊斯雅/黃穎君/袁鎮業/周梓盈/黃榮燊/施駿喆/范仲恒/何廣沛/李悅瀚/李嘉晉/利穎怡/陳家良/朱斐斐/何沛霖/李旻芳/黃耀英/林玥/王志康/余應彤/吳倩彤/盧俊龍/鄭嘉豪/朱樂洺/黃毅進/黃匡翹/姚宏遠/郭韻浩/馮子森/董敬文/張景恒

 • 簡介: 未正式出家為尼的惠琳(楊怡飾)和師妹惠瑜(樂瞳飾)焦急為庵堂住持借錢治病,誤打誤撞認識了錢莊二世祖杜振鋒(馬國明飾),被逼入杜家當婢女償還債項,惠琳武功高強常因振鋒惹事生非為其執拾爛攤子,二人雖不咬弦,卻在緊急關頭互相扶持,不知不覺建立深厚情義;後來振鋒遇上貴人當上知縣,本以為有擔任知州的親兄杜振銘(陳山聰飾)和好友方貴祥(袁偉豪飾)關照和協助,官運暢通無阻,誰料振鋒逐漸感受官貪吏虐,官場暗無天日,身邊人為求私利倒行逆施,更因而揭發惠琳幼年時滅門慘案的真兇,令二人身陷囹圄……

人物

1/17

每集內容

宦海奇官 Noblesse Oblige 惠琳為圓師願要出家

第 21 集

惠琳為圓師願要出家

惠琳把慈恩火化,悲痛欲絕。巧靈病了數天,她發現手腕上出現黑線,才知道自己毒發。小燕不慎說了家中發生了很多事,巧靈因振鋒不在家,推測與振銘或杜家有關。小燕說不過巧靈,把福興號被官府查封,振銘被之信拘捕的事告知。 伯軒知道巧靈已毒發,坦言雖不捨,但因巧靈對他已有異心,不得不放手。巧靈以一封載有伯軒罪證的密函與伯軒作交易,伯軒以為信件是展良給巧靈的,巧靈卻指展良對伯軒忠心耿耿,但她從展良身上偷取信件卻易如反掌。 巧靈請求 放生振銘 伯軒自以為可把密函撕毀,再把巧靈殺掉。巧靈卻早已多抄錄了一份密函,若兩個時辰內她未能回到安全的地方,便會有人替她把密函送到福全手上。 巧靈希望伯軒能放過她及振銘,伯軒卻謂在振銘與巧靈自己性命之間,他只能答應其一,巧靈求伯軒放振銘一條生路。 伯軒謂本來巧靈多等一些時候,他可能會給巧靈解藥,畢竟巧靈是他自小養大的;伯軒因巧靈徹底的背叛感心痛,但欣賞巧靈可連自己性命都放棄,只要巧靈在亥時回去找他,他或會給巧靈解藥,若巧靈不出現,他便會回佛山。 含笑死在 振銘懷裏 巧靈到振銘家執拾行李,她坦言自己是伯軒安插在振銘身邊的線眼,振銘貪贓受賄都是她精心策劃的。振銘認為巧靈所做都是伯軒所逼的,巧靈說出一番不堪入耳的話,換來振銘一巴掌。 振銘借酒澆愁,回家卻見伯軒,伯軒斥振銘是匹夫,不明巧靈為何會愛上他,還謂巧靈是他手上最出色的人才,一直對他忠心耿耿,卻因振銘背叛他,甚至用自己的性命作交換,連自己身中劇毒也不求他取解藥。 振銘在玲瓏軒找到巧靈,巧靈毒發吐血,他抱巧靈往求醫,可是已來不及,巧靈含笑死在振銘懷裏。 伯軒身中 多刀死亡 惠琳對伯軒的仇恨難消,誓要殺伯軒,揚言誰阻她她便殺誰,振鋒上前勸阻,她竟一劍刺向振鋒。 振鋒醒來立即往見惠琳,他明白自己已沒能力阻止惠琳報仇,但請求惠琳殺伯軒時會想想他。 惠琳與惠瑜在榮府放火,趁混亂潛入內堂,她以郭勇女兒的身份向伯軒尋仇,伯軒逃至密室,以為惠琳對他沒奈何,但惠琳輕易把密室門鎖打開,再反鎖自己及伯軒在密室內。結果伯軒被刺多刀身亡…… 惠琳拒絕 振鋒婚事 振鋒指福全已答應替郭家翻案,惠琳有感郭家只剩她一人,甚是難過。振鋒表示會照顧惠琳,且提出回山陽縣後便與惠琳成親。 可是惠琳不能與振鋒成親,貴祥以為因為他,他自問對惠琳已無非分之想,且喚惠琳作嫂子。惠琳謂慈恩臨終把掌門指環交給她,她要回普渡庵做住持,安慰振鋒當作與她有緣無分。 振鋒、振鈞及惠瑜力勸,惠琳指那是慈恩的遺願,她必須遵從,請振鋒當從來沒認識她……

相片

1/32

宦海奇官 Noblesse Oblige
宦海奇官 Noblesse Oblige
宦海奇官 Noblesse Oblige
宦海奇官 Noblesse Oblige
宦海奇官 Noblesse Oblige
宦海奇官 Noblesse Oblige
宦海奇官 Noblesse Oblige
宦海奇官 Noblesse Oblige
 

李成昌 飾 榮伯軒

藝人資料
角色資料
 • 年齡:

  55 歲

 • 性别:

 • 職業:

  吏部尚書/貪官首領

 • 性格:

  深藏不露,老奸巨滑,心狠手辣;道貌岸然,佛口蛇心,自私自利,為達目的不擇手段。

 • 經歷:

  深藏不露,老奸巨滑,心狠手辣;道貌岸然,佛口蛇心,自私自利,為達目的不擇手段。

背景

打滾官場數十年,幾經風雨當上吏部尚書,門生屬下不計其數,儼然是朝中一大勢力。他有份參與的貪污集團,利益盤根錯節,偏偏多次被裕親王福全(蔣志光飾)有意無意地壞了好事,但顧忌福全乃皇族,只好暫時忍耐,彼此面和心不和。 擁有記錄百官過失的《百官行述》,並利用此書要脅大小官吏為他辦事。他收養年幼的白巧靈(陳自瑤飾),訓練她成為收集情報的工具。 擔任地方縣官時因收受賄賂迫害惠琳(楊怡飾)一家,又派人追殺倖存的惠琳,但惠琳被人救走,事隔多年,伯軒對此事仍是耿耿於懷。

 

王致迪 飾 流氓

角色資料
 • 性别:

 

袁偉豪 飾 方貴祥

藝人資料
角色資料
 • 年齡:

  24 歲

 • 性别:

 • 職業:

  落弟秀才/衙門師爺

 • 性格:

  博學強記,刻苦勤學;自尊心極強,表面謙厚,心底裡卻害怕被人家看扁。

 • 經歷:

  博學強記,刻苦勤學;自尊心極強,表面謙厚,心底裡卻害怕被人家看扁。

背景

貴祥出生貧困,但博學強記,因此縱使生活困難,父母仍極力栽培他,讓他入讀私塾,奈何天意弄人,貴祥考科舉屢試屢敗。貴祥為考取功名用盡家財,唯有將親妹賣給妓院做琵琶仔,以換取赴考盤川,豈料再次落第。他與杜振鋒(馬國明飾)識於微時,兩人本是鄰居,後來因貴祥全家遷往別處,兩人才失去聯絡。

 

王維德 飾 林展良

角色資料
 • 性别:

 

馬國明 飾 杜振鋒

藝人資料
角色資料
 • 年齡:

  27 歲

 • 性别:

 • 職業:

  借錢易合作錢莊老闆/縣官

 • 性格:

  吊兒郎當,鬼馬刁鑽,不按常理辦事;想法有別於世俗,認為窮人更有志向、更有誠信;觀察力及分析能力極強;懷有一顆赤子之心,孝順父母,重情重義,樂於助人。

 • 經歷:

  吊兒郎當,鬼馬刁鑽,不按常理辦事;想法有別於世俗,認為窮人更有志向、更有誠信;觀察力及分析能力極強;懷有一顆赤子之心,孝順父母,重情重義,樂於助人。

背景

振鋒生於富裕之家,父親為錢莊東主杜楚南(劉丹飾),但因母親趙小燕(潘芳芳飾)只是楚南在外經商生病時買回來的婢女,為楚南髮妻唐婉貞(謝雪心飾)及妾侍何秀儀(馬蹄露飾)所不容,故兩母子只能在外覓地而居,過着無名份的生活。 楚南對振鋒母子供給極足,但振鋒基於報復心態,經常胡亂揮霍,以博取父親的注意,未料卻成了父親眼中沒用的敗家子,經常被父親責罵,父子關係因而惡劣,但其實振鋒心底裡卻非常關心楚南。 振鋒天生有讀寫障礙,讀書不成,一直經營着一家專門借貸穀物牲畜予貧苦大眾的借錢易合作錢莊,希望幫他們早日脫貧。

 

王德基 飾 程孝禮

角色資料
 • 性别:

 

陳山聰 飾 杜振銘

藝人資料
角色資料
 • 年齡:

  30 歲

 • 性别:

 • 職業:

  御前殿試進士第四名

 • 性格:

  才高八斗,自視甚高,醉心功名,志切為官;養尊處優,入世未深,不知官場險惡;因出身富有之家,只好名不好利,夢想成為一個為民請命、拯救蒼生的父母官,藉此流芳百世。

 • 經歷:

  才高八斗,自視甚高,醉心功名,志切為官;養尊處優,入世未深,不知官場險惡;因出身富有之家,只好名不好利,夢想成為一個為民請命、拯救蒼生的父母官,藉此流芳百世。

背景

振銘自小就是杜家的「金叵羅」,自覺比弟弟杜振鋒(馬國明飾)、杜振鈞(關浩揚飾)優秀,在他們面前充滿優越感,因此才對兄弟禮讓,對母親唐婉貞(謝雪心飾)及二娘何秀儀(馬蹄露飾)針對振鋒母子的做法反感,但兄弟間並無深厚感情。 上京赴考只得進士第四名,遂決定拜入朝中重臣榮伯軒(李成昌飾)門下,望謀得好差事,誰料卻變成伯軒連串陰謀中的一顆棋子。

 

何俊軒 飾 古卓天

角色資料
 • 性别:

 

陳自瑤 飾 白巧靈

藝人資料
角色資料
 • 年齡:

  27 歲

 • 性别:

 • 職業:

  青樓名妓/榮伯軒養女

 • 性格:

  溫柔體貼,善解人意,冰雪聰明,看透官場百態;堅強固執,對愛情執着並懷抱憧憬,渴望找到真正愛自己的人。

 • 經歷:

  溫柔體貼,善解人意,冰雪聰明,看透官場百態;堅強固執,對愛情執着並懷抱憧憬,渴望找到真正愛自己的人。

背景

自小被榮伯軒(李成昌飾)收養,並訓練成為收集情報的探子,善用狐媚之術去迷惑權貴從而得到情報。她感激伯軒收養,令自己免於流落街頭,但亦明白伯軒只視自己為獲得利益的工具。

 

余子明 飾 顧仲安

角色資料
 • 性别:

 

楊怡 飾 惠琳

角色資料
 • 年齡:

  24 歲

 • 性别:

 • 職業:

  普渡庵慈恩師太徒弟/杜家婢女

 • 性格:

  為人單純,忠奸分明,古道熱腸,鋤強扶弱,好打不平;不懂人情世故;有主見,有時做事較為執着;事佛虔誠,面對貪、嗔、癡時會暗唸佛經。

 • 經歷:

  為人單純,忠奸分明,古道熱腸,鋤強扶弱,好打不平;不懂人情世故;有主見,有時做事較為執着;事佛虔誠,面對貪、嗔、癡時會暗唸佛經。

背景

惠琳八歲時遭受家庭巨變,身心嚴重受創,變得癡呆。惠琳流落街頭時被普渡庵慈恩師太(程可為飾)救回,並在慈恩照顧下恢復正常,卻失去八歲前的記憶。但自此之後,惠琳額前突現一條明顯的青筋,被慈恩認為是孽障之源,日後恐生事端,故不獲慈恩傳授武功。 惠琳天資聰穎,偷師自學武功,且勝於不少師姐。她自小就有出家的念頭,但因慈恩擔心其塵緣未了,故一直未入佛門。隨着年紀增長,惠琳經常發同一個噩夢,夢中所見的都是自己不能理解的零碎片段,她聽取慈恩意見,以唸經打坐來保持平和心境,方法果然奏效,惠琳噩夢隨之減少。惠琳有感佛法無邊,更加誠心禮佛。

 

李子奇 飾 余定帆

角色資料
 • 性别:

 

劉丹 飾 杜楚南

藝人資料
角色資料
 • 年齡:

  60 歲

 • 性别:

 • 職業:

  福興號錢莊東主

 • 性格:

  待人寬和,樂善好施,重情重義;沉穩睿智,世故老練;因夫憑妻貴,故對髮妻敬重有加。

 • 經歷:

  待人寬和,樂善好施,重情重義;沉穩睿智,世故老練;因夫憑妻貴,故對髮妻敬重有加。

背景

楚南出身低微,年輕時在福興號當學徒,得到老闆賞識,將女兒唐婉貞(謝雪心飾)及錢莊託付於他,故由窮小子搖身一變成為福興號老闆。他對何秀儀(馬蹄露飾)本無感情,只因婉貞壓力才娶為妾侍,但夫妻總算和睦。他與婉貞、秀儀分別育有兒子杜振銘(陳山聰飾)、杜振鈞(關浩揚飾)。 一次出外經商時,楚南罹患重病,忠僕買來婢女趙小燕(潘芳芳飾)照顧楚南,兩人日久生情。楚南病癒後帶同懷有身孕的小燕回家,打算納她為妾,卻遭婉貞和秀儀強烈反對,楚南不敢忤逆婉貞,只好另覓地方安置小燕母子。

 

李天翔 飾 石之信

角色資料
 • 年齡:

  40 歲

 • 性别:

 • 職業:

  淮安府道台

 • 性格:

  一臉正氣卻表裡不一,口是心非,笑裡藏刀;心胸狹窄,小氣記仇;善於逢迎,喜拍馬屁。

 • 經歷:

  一臉正氣卻表裡不一,口是心非,笑裡藏刀;心胸狹窄,小氣記仇;善於逢迎,喜拍馬屁。

背景

榮伯軒(李成昌飾)門生,其黨羽的中堅份子,對榮伯軒忠心耿耿,言聽計從,不敢拂逆。

 

潘芳芳 飾 趙小燕

藝人資料
角色資料
 • 年齡:

  44 歲

 • 性别:

 • 職業:

  杜楚南三夫人/振鋒親母

 • 性格:

  生性柔弱,淡泊名利,與世無爭;胸無城府,心胸寬大,不會記仇;賢良淑德,凡事以丈夫與兒子為先。

 • 經歷:

  生性柔弱,淡泊名利,與世無爭;胸無城府,心胸寬大,不會記仇;賢良淑德,凡事以丈夫與兒子為先。

背景

出身寒微,本與同鄉陸山(李岡龍飾)訂親,但陸山嗜賭,欠下巨額賭債一走了之,小燕一家被迫代還賭債,因而賣身於楚南作為婢女,照顧病重的杜楚南(劉丹飾)。她與楚南日久生情,並懷上杜振鋒(馬國明飾),楚南欲納她為妾,但為唐婉貞(謝雪心飾)、何秀儀(馬蹄露飾)所拒。為免丈夫為難,小燕主動提出放棄名份,與振鋒另覓居所無名無份的生活。小燕母子多年來都被婉貞、秀儀否認杜家人身份,並遭二人處處針對,但她並無介懷。

 

李岡龍 飾 陸山

角色資料
 • 性别:

 

蔣志光 飾 愛新覺羅福全

角色資料
 • 年齡:

  55 歲

 • 性别:

 • 職業:

  親王/康熙兄長

 • 性格:

  正直不阿,開明豁達;行事不拘一格,往往不按常理辦事,行為出人意表;親民友善,沒有架子;我行我素,笑口常開,詼諧卻不失莊重;最愛微服出巡,親身體察民情,了解民間疾苦。

 • 經歷:

  正直不阿,開明豁達;行事不拘一格,往往不按常理辦事,行為出人意表;親民友善,沒有架子;我行我素,笑口常開,詼諧卻不失莊重;最愛微服出巡,親身體察民情,了解民間疾苦。

背景

福全與朝中一班忠義之臣約定,一同向康熙保舉四貝勒胤禛做皇位繼承人,但眾臣紛紛變卦,忠奸難辨,福全有感朝中無人可信。他微服出巡時盤川用盡,被酒家老闆當成吃霸王餐的無賴,幸得惠琳(楊怡飾)與杜振鋒(馬國明飾)出手相助。福全從而知道振鋒開設借錢易的原意,欣賞振鋒的赤子之心與正義感,對其留下深刻印象。他雖見榮伯軒(李成昌飾)對自己畢恭畢敬,但總覺此人心機深重,對之處處提防。

 

李海生 飾 溫大夫

藝人資料
角色資料
 • 性别:

 

謝雪心 飾 唐婉貞

藝人資料
角色資料
 • 年齡:

  52 歲

 • 性别:

 • 職業:

  杜楚南元配/振銘親母

 • 性格:

  外表知書達禮、大方得體,其實面慈心險,綿裡藏針、攻於心計、深謀遠慮;喜歡煽動別人,往往達到精人出口,笨人出手之效。

 • 經歷:

  外表知書達禮、大方得體,其實面慈心險,綿裡藏針、攻於心計、深謀遠慮;喜歡煽動別人,往往達到精人出口,笨人出手之效。

背景

婉貞是錢莊老闆獨生女,年輕時不嫌棄杜楚南(劉丹飾)出身,委身下嫁。父親過世後,錢莊由楚南主理,但婉貞儼如一家之主,家中眾人對她唯命是從。 她明白天下男兒皆薄倖,丈夫不會專情於自己一人,故使計令楚南娶表妹何秀儀(馬蹄露飾)為妾,希望借此掌控丈夫。婉貞因自覺有恩於秀儀,又熟知秀儀天性愚笨,故經常暗中煽動秀儀,以達到利己目的。 當見到楚南帶回懷孕的趙小燕(潘芳芳飾)時,婉貞異常震怒,堅拒讓小燕入門,多年來都視小燕母子如洪水猛獸。她為兒子杜振銘(陳山聰飾)自豪,自信他傲視同儕,同時輕視秀儀之子杜振鈞(關浩揚飾),覺振鈞庸碌無能,難以對振銘造成威脅。

 

李啟傑 飾 爾泰

角色資料
 • 性别:

 

樂瞳 飾 惠瑜

角色資料
 • 年齡:

  22 歲

 • 性别:

 • 職業:

  惠琳師妹

 • 性格:

  古靈精怪,活潑好動,饞嘴;愛貪小便宜,本性善良。

 • 經歷:

  古靈精怪,活潑好動,饞嘴;愛貪小便宜,本性善良。

背景

自小在普渡庵長大的一名孤兒,與師姐惠琳(楊怡飾)感情要好。

 

邵卓堯 飾 吳正鴻

藝人資料
角色資料
 • 性别:

 

徐玟晴 飾 鴇母

角色資料
 • 性别:

 

張智軒 飾 商賈

角色資料
 • 性别:

 

陳狄克 飾 妙法真人

藝人資料
角色資料
 • 性别:

 

陳勉良 飾 田二牛

藝人資料
角色資料
 • 性别:

 

陳欣淘 飾 妓女

角色資料
 • 性别:

 

陳嘉輝 飾 康熙

藝人資料
角色資料
 • 性别:

 

陳榮峻 飾 朱公旦

藝人資料
角色資料
 • 性别:

 

曾航生 飾 萬世昌

藝人資料
角色資料
 • 年齡:

  50 歲

 • 性别:

 • 職業:

  玲瓏軒主人/榮伯軒手下

 • 性格:

  奸險狠辣,功於心計,為求目的不擇手段;長袖善舞,豪爽好客,喜怒不形於色,極懂逢迎之術。

 • 經歷:

  奸險狠辣,功於心計,為求目的不擇手段;長袖善舞,豪爽好客,喜怒不形於色,極懂逢迎之術。

背景

榮伯軒(李成昌飾)的嫡系心腹,早年曾任吏部官員,期間暗中搜集各級官員的言行及把柄,輯匯成《百官行述》,並藉此助伯軒及八貝勒行事。

 

曾健明 飾 馬誠

藝人資料
角色資料
 • 性别:

 

曾慧雲 飾 惠珏

藝人資料
角色資料
 • 性别:

 

游莨維 飾 廟祝

藝人資料
角色資料
 • 性别:

 

程可為 飾 慈恩

藝人資料
角色資料
 • 性别:

 

黃得生 飾 馬氏兄弟

角色資料
 • 性别:

 

楊瑞麟 飾 關建仁

角色資料
 • 性别:

 

鄭健樂 飾 殺手首領

藝人資料
角色資料
 • 性别:

 

鄧永健 飾 大內侍衛

藝人資料
角色資料
 • 性别:

 

鄧英敏 飾 清風居士

藝人資料
角色資料
 • 性别:

 

戴耀明 飾 安大海

藝人資料
角色資料
 • 性别:

 

鍾鈺精 飾 妓女

角色資料
 • 性别:

 

韓毓霞 飾 文鳳英

角色資料
 • 性别:

 

魏惠文 飾 宋致遠

藝人資料
角色資料
 • 性别:

 

羅浩楷 飾 曹冠南

角色資料
 • 性别:

 

黃梓瑋 飾 劉大媽

藝人資料
角色資料
 • 性别:

 

梁珈詠 飾 惠宣

藝人資料
角色資料
 • 性别:

 

羅天池 飾 索達

角色資料
 • 性别:

 

江富強 飾 衙差

藝人資料
角色資料
 • 性别:

 

關浩揚 飾 杜振鈞

藝人資料
角色資料
 • 性别:

 

楊證樺 飾 獄卒

藝人資料
角色資料
 • 性别:

 

譚永浩 飾 獄卒

藝人資料
角色資料
 • 性别:

 

吳香倫 飾 莫三娘

藝人資料
角色資料
 • 性别:

 

吳雲甫 飾 村民

角色資料
 • 性别:

 

黃煒溏 飾 郭勇

角色資料
 • 性别:

 

司徒暉 飾 孫浩然

藝人資料
角色資料
 • 性别:

 

JuniorJoe 飾 范西斯

角色資料
 • 性别:

 

黃耀煌 飾 康德

藝人資料
角色資料
 • 性别:

 

蘇麗明 飾 致遠妻

藝人資料
角色資料
 • 性别:

 

張漢斌 飾 胡祖光

角色資料
 • 性别:

 

黃建東 飾 伙記

藝人資料
角色資料
 • 性别:

 

甄敏婷 飾 崔素秋

角色資料
 • 年齡:

  27 歲

 • 性别:

 • 職業:

  杜振銘之妻

 • 性格:

  心地善良,樂於助人;溫柔賢淑,細心體貼;明白事理,待人以誠。

 • 經歷:

  心地善良,樂於助人;溫柔賢淑,細心體貼;明白事理,待人以誠。

背景

出身於書香世家,及笲之年得杜家上門提親,遂承父命嫁予杜振銘(陳山聰飾)為妻。嫁予振銘後,素秋盡心服侍翁姑,尊敬長輩,即使是被杜家人歧視的杜振鋒(馬國明飾)與趙小燕(潘芳芳飾)母子也友善相待。

 

李澤鋒 飾 鐵匠(年輕)

角色資料
 • 性别:

 

譚坤倫 飾 福興張伙記

藝人資料
角色資料
 • 性别:

 

劉智衛 飾 軒家家丁

角色資料
 • 性别:

 

謝光耀 飾 馬氏兄弟

角色資料
 • 性别:

 

張明偉 飾 村民

角色資料
 • 性别:

 

馬蹄露 飾 何秀儀

藝人資料
角色資料
 • 年齡:

  48 歲

 • 性别:

 • 職業:

  杜楚南二夫人

 • 性格:

  潑辣,衝動魯莽,易得罪人;外表兇悍,實則欺善怕惡,軟弱無能,見風使舵。

 • 經歷:

  潑辣,衝動魯莽,易得罪人;外表兇悍,實則欺善怕惡,軟弱無能,見風使舵。

背景

唐婉貞(謝雪心飾)之表妹,到了待嫁之齡仍無人問津,幸有婉貞出手,令杜楚南(劉丹飾)半推半卻下娶她為妾。入門後對婉貞萬分感激,亦明白婉貞在杜家地位超然,故一直對婉貞百般忍讓及討好,為婉貞馬首是瞻,與婉貞合力對付杜振鋒(馬國明飾)母子。

 

鍾麗 飾 妓女

角色資料
 • 性别:

 

楊斯雅 飾 妓女

角色資料
 • 性别:

 

黃穎君 飾 軒家婢女

藝人資料
角色資料
 • 性别:

 

袁鎮業 飾 衙差

藝人資料
角色資料
 • 性别:

 

周梓盈 飾 香蘭

角色資料
 • 性别:

 

黃榮燊 飾 村民

藝人資料
角色資料
 • 性别:

 

施駿喆 飾 衙差

角色資料
 • 性别:

 

范仲恒 飾 保侍衛

角色資料
 • 性别:

 

何廣沛 飾 達手下

藝人資料
角色資料
 • 性别:

 

李悅瀚 飾 報喜少年/村民

角色資料
 • 性别:

 

李嘉晉 飾 衙差

藝人資料
角色資料
 • 性别:

 

利穎怡 飾 妓女

藝人資料
角色資料
 • 性别:

 

陳家良 飾 保侍衛

角色資料
 • 性别:

 

朱斐斐 飾 香梅

藝人資料
角色資料
 • 性别:

 

何沛霖 飾 店小二

角色資料
 • 性别:

 

李旻芳 飾 妓女

藝人資料
角色資料
 • 性别:

 

黃耀英 飾 獄卒

藝人資料
角色資料
 • 性别:

 

林玥 飾 村民

角色資料
 • 性别:

 

王志康 飾 流氓

角色資料
 • 性别:

 

余應彤 飾 馬氏兄弟

藝人資料
角色資料
 • 性别:

 

吳倩彤 飾 小螢

角色資料
 • 性别:

 

盧俊龍 飾 達手下

角色資料
 • 性别:

 

鄭嘉豪 飾 昌手下/玲瓏軒伙記

角色資料
 • 性别:

 

朱樂洺 飾 衙差

藝人資料
角色資料
 • 性别:

 

黃毅進 飾 衙差

角色資料
 • 性别:

 

黃匡翹 飾 鐵匠妻(年輕)

角色資料
 • 性别:

 

姚宏遠 飾 保侍衛

藝人資料
角色資料
 • 性别:

 

郭韻浩 飾 保侍衛

角色資料
 • 性别:

 

馮子森 飾 大內侍衛

角色資料
 • 性别:

 

董敬文 飾 大內侍衛

藝人資料
角色資料
 • 性别:

 

張景恒 飾 村民

角色資料
 • 性别: