tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
行政長官答問會
所有集數 (1)
 
人大常委會通過行政長官及立法會的選舉制度後,行政長官林鄭月娥第一次出席立法會答問大會,建制派議員會表態全部收貨?抑或有異議? ... (更多)
播出日期: 2021.04.08 (四)