tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
財經演義
第29集 - 內地燃氣市場
 
播出日期: 2022.01.14 (五)
 
去年內地一度鬧氣荒,今年會否再出現呢?又近年國家積極鼓勵發展新能源,燃氣公司怎樣看待這機遇?今集請來天倫燃氣首席戰略官跟我們談談。