tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 

樓計專家

2022.11.26 - 醫療中心擴展

 
播出日期: 2022.11.26 (六)
 
有同時提供中、西醫診治服務的醫療中心希望拓展業務,尋找舖位時除了看地段,舖型又有甚麼考慮?有意購入由酒店或服務式住宅改劃而成的物業,除了看用料質素,還有甚麼需留意?這類單位的投資價值又如何?