tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
新聞掏寶
第81集 - 金牌之後
 
播出日期: 2021.09.29 (三)
 
1996年,李麗珊為香港贏得首面奧運金牌,她凱旋歸來後,生活有何變化?李麗珊的成功故事,對年輕運動員又有何啟示?《新聞掏寶》重溫當年特輯。