tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 

新聞掏寶

第80集 - 塔利班

 
播出日期: 2021.09.22 (三)
 
阿富汗政局變天,塔利班重新掌權。2001年塔利班倒台時,本台採訪隊遠赴阿富汗,揭開塔利班的神秘面紗,《新聞掏寶》重溫當年特輯。