tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
新聞掏寶
第71集 - 報業大戰
 
播出日期: 2021.07.07 (三)
 
九十年代,本港傳媒生態出現急劇變化,報業「一雞死,一雞鳴」,又曾上演激烈的減價戰,《新聞掏寶》重溫當年特輯。