tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 

理財有道

2021.09.16 - 移居保險

 
播出日期: 2021.09.16 (四)
 
「跟單投資」環節,基金經理龐寶林看好「藍籌新貴亅信義玻璃會上40元,為甚麼?

針對移民人士的需要,有保險公司推出「移居保險」,是否值得買?

也會說說減碳排放的投資機會。