tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 

理財有道

2021.08.12 - 海外升學學費

 
播出日期: 2021.08.12 (四)
 
新學年快到,子女去海外升學,經第三方平台交學費有甚麼要注意,又怎樣慳手續費呢?

也會比較一下,標榜「無限保障」的危疾保險計劃,是否那麼著數。