tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 

理財有道

2021.07.29 - 海外銀行服務

 
播出日期: 2021.07.29 (四)
 
港人身處海外,想用香港銀行服務,有甚麼要留意?

「跨境理財通」即將開通,總額度達千五億元人民幣,我們看看金融機構怎樣備戰爭生意。