tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 

理財有道

2021.06.17 - 「跟單投資」半年結

 
播出日期: 2021.06.17 (四)
 
上半年快將完結,「跟單投資」環節都來個總結,看看三位基金經理的投資表現,下半年又怎樣部署。

人民幣匯價偏強,現在做人民幣定期存款,有無機會「賺息兼賺價」?