tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 

創科導航

2022.05.04 - 嬰兒監察器/充電器技術更新

 
播出日期: 2022.05.04 (三)
 
有本港科技公司,利用AI系統來監測嬰兒的呼吸情況,以減低睡覺時窒息的風險。電子產品日新月異,連帶充電器也要有不同設計,這類產品的型態和效能方面,最新的趨勢是怎樣?