tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
創科導航
2021.10.20 - 國際汽車展2021/藍牙室內定位(二)
 
播出日期: 2021.10.20 (三)
 
德國國際汽車展今年復辦,一起進場追蹤汽車技術的新趨勢。有商場試用藍牙技術系統,來提供室內定位服務,效果如何?