tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
創科導航
2020.03.25 - 河流清道夫/量體溫技術
播出日期: 2020.03.25 (三)
 
香港不少河流均有污染問題,有中學生研發了一艘,專用來收集河道垃圾的模型船。現時市面有各適其適的探熱儀器,我們會介紹兩種,較同類產品更方便和準確的量體溫技術。