tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
創科導航
2018.06.13 - 實時感應器/電子白板
播出日期: 2018.06.13 (三)
 
香港和外國都曾發生疫苗儲存不當的事件,有IT公司就想到加入感應器,實時監察疫苗櫃的溫度變化。電子白板加入智能化功能後,如何方便用家交流意見?