tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
創科導航
2017.03.29 - 格鬥機械人/游泳訓練穿戴裝置
播出日期: 2017.03.29 (三)
 
想改善泳術,除了找游泳教練,科技產品都可以扮演輔助角色;特別設計專用來格鬥的格鬥機械人,結構跟一般機械人有何分別?加入人工智能的冷氣裝置,有甚麼特別功能?