tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
樓市點睇
2018.01.29 - 港人港地成投資商品?
播出日期: 2018.01.29 (一)
 
港人港地啟德1號租盤湧現,個別租盤一按成數超出金管局指引,項目是否淪為投資商品?政策有何漏洞?

何文田有豪宅單位露台排水口設計有問題,驗樓師指雨水隨時倒灌湧入單位,情況有多嚴重?