tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
勁歌金曲
所有集數 (37)
 
2017.10.01 - HANA、谷微帶來《使徒行者2》片尾曲及插曲
 
2016.12.25 - 吳業坤、HANA、衛詩、何雁詩陪樂迷過平安夜
 
2016.12.11 - 張彥博獻唱包辦曲詞創作的<圓缺>
 
2017.03.05 - 闊別樂壇多時的譚耀文再踏《勁歌》舞台