tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
鋼之鍊金術師 嘆息之丘的聖星
所有集數 (1)
 
《鋼之鍊金術師》的故事背景架構在一個鍊金術相當發達的世界,鍊金術是必須按照「等價交換」來理解、分解、再構造成立。在此背景之下,想讓母... (更多)
播出日期: 2012.07.28 (六)