tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
猛獸同行
2015.02.14
播出日期: 2015.02.14 (六)
 
添首先在世界上最古老的熱帶雨林戴恩樹(Daintree),與幾條鱷魚打交道。回到公園,添為一隻大鱷龜磅重。另一方面,之前生病的樹袋鼠Kimberly情況好轉。