tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
猛獸同行
2015.02.07
播出日期: 2015.02.07 (六)
 
一個混亂的早上令添忙得不可開交。添前往位於澳洲東北海岸的大堡礁,幫忙放生海龜,最後探望一隻生病的樹袋鼠Kimberly。