tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
猛獸同行
2015.01.17
播出日期: 2015.01.17 (六)
 
添的兒子Bill在爬蟲公園開展了第一天的工作。一年一度的搬動鱷魚蛋活動來早了,添到塔斯曼尼亞的洞穴中一探究竟。