tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
猛獸同行
2014.12.20
播出日期: 2014.12.20 (六)
 
公園中一隻樹熊為尋找真愛而翻過圍欄;一條眼鏡王蛇的眼睛出現問題要盡快處理;最後,添在塔斯曼尼亞大草原上與特別的動物如袋鼠、袋熊、針鼴等來個大接觸。