tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
快樂長門人
2021.10.15 - HER2型乳癌易復發
 
播出日期: 2021.10.15 (五)
 
乳癌主要可分為三類,其中「HER2型乳癌」的復發率較高,亦有較大風險轉移至腦部。內科腫瘤科專科醫生趙頴欣到臨,詳述HER2型乳癌的治療方法。而患者接受治療期間,也應保持心境開朗及適量運動,有助對抗病魔。此外,病向淺中醫,趙醫生亦提醒老友記如有不適,便要及早求診。