tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
開心老友記
2019.09.21 - 亂畫一通也可以是藝術治療?
播出日期: 2019.09.21(六)
 
 

食譜:什菌三文魚豆乳鍋
菜名: 什菌三文魚豆乳鍋
做法: 1.將豆乳倒入砂鍋煮滾。
2.加入勝瓜、什菌、腐竹,合蓋煮5分鐘。
3.放入三文魚、杞子,快速煲熟即可上碟。