tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 

大灣區解碼

第58集 - 市集經濟

 
播出日期: 2022.06.16 (四)
 
佛山是傳統的製造業城市,文化旅遊資源非常豐富。近年,佛山積極轉型大力發展服務業,當地有不少以市集形式設計的創意產業園非常受本地人歡迎,相關發展怎樣?