tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
大灣區解碼
第30集 - 「沖」出灣區
 
播出日期: 2021.12.02 (四)
 
國務院三年前提到發揮粵港澳地域相近,文脈相親的優勢,構建人文灣區。有組織近年積極將香港的非遺技藝保育再推廣至大灣區,到底有甚麼商機呢?