tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 

大灣區解碼

第28集 - 大灣區後花園-清遠(一)

 
播出日期: 2021.11.18 (四)
 
近年有來自大灣區的地產發展商,因看中清遠的旅遊發展潛力,到當地大力投資,作為大灣區「後花園」城市之一的清遠,如何受惠大灣區經濟呢?