tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
大灣區解碼
第24集 - 兩地老年創業
 
播出日期: 2021.10.21 (四)
 
不少退休人士都選擇退而不休,有人將專業化為生意,亦有人退休後才初次創業,在大灣和香港退休創業,經驗如何?