tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
大灣區解碼
第17集 - 寵物經濟
 
播出日期: 2021.09.02 (四)
 
內地越來越多年輕人養寵物,他們不但捨得花錢購買各種寵物服務,部分公共場所更因應這個情況,設立各種寵物友善的措施和安排,最新的情況如何?