tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
大灣區解碼
第16集 - 青年上大灣打工
 
播出日期: 2021.08.26 (四)
 
政府一月推出大灣區青年就業計劃,資助企業提供職位給應屆大學畢業生申請,已經入職的一批香港年輕人,工作情況怎樣?計劃推出至今超過半年成效有多大?