tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

邵逸夫獎2022

myTV SUPER 節目重溫 (2)

 

簡介

首播日期: 2022.09.18
「邵逸夫獎」為國際性獎項,得獎者在學術或科學的研究或應用上有傑出貢獻,或在近期獲得突破性的成果,或在其他領域有卓越之成就。