tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
藝遊巷弄
所有集數 (2)
 
玻璃藝術工作者走出飽歷挫折的創作路,在迷失中得到鼓勵重新出發,把握重投玻璃創作的機會,更獲得國際獎項,從與別不同的玻璃製作找到幸福。... (更多)
播出日期: 2020.08.08 (六)
 
女採集藝術家採集由大自然「調配」而成的青草茶,從雜草看出每片土地不同的種物形態。她亦為每塊土地繪畫一幅曼陀羅,將雜草藉着畫作呈現出來... (更多)
播出日期: 2020.08.01 (六)