tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
搵食飯團
2019.05.27 - 摩登中菜 新派好煮意
播出日期: 2019.05.27(一)
 
 

食肆:RACK Cuisine

法式私房菜餐廳,大廚製作出一款貝殼造型的菜式,內藏一顆由鴨肝炮製而成的金色「珍珠」。店內還可找到「馬賽魚湯」、「法國鵪鶉」、「薄切北海道帶子及法國藍龍刺身」等菜餚。

地點: RACK Cuisine
RACK Cuisine
地址: 尖沙咀海防道53-55號海防大廈2樓208號舖
電話: 5507 3000
傳真: 5507 3000