tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
搵食飯團
2019.04.22 - CP值爆標牛扒
播出日期: 2019.04.22(一)
 
 

食肆:一福

日式餐廳,店主兼大廚曾赴日本學藝。他特意調製出佐吃魚生的醋酸汁,可提升刺身的鮮味。除了以時令海鮮製作的刺身拼盤與壽司拼盤之外,客人亦可點吃「北海道刺身丼」與「二色海膽吞拿魚腩丼」等。

地點: 一福
地址: 深水埗福榮街110號永佳樓地下
電話: 2285 9985
傳真: 2285 9985