tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
搵食飯團
2019.03.18 - 新奇過癮Fusion菜
播出日期: 2019.03.18(一)
 
 

購物:am.pm Hong Kong

梳乎厘班戟專門店,梳乎厘班戟即叫即製,而且蛋味香濃。店內的招牌推介有「野莓流心布丁梳乎厘班戟」、「黑朱古力流心布丁梳乎厘班戟」、「炎燒布丁梳乎厘班戟」。

地點: am.pm Hong Kong
am.pm Hong Kong
地址: 彌敦道560譽發廣場地下B舖
電話: 2725 4318
傳真: 2725 4318