tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
搵食飯團
2019.01.14 - 冬日暖意窩心
播出日期: 2019.01.14(一)
 
 

食肆:Sodam Chicken

韓式炸雞店推出冬季限定的「芝士火鍋」,食客可用炸薯條、年糕等蘸沾芝士進食。其他韓式美食如「部隊鍋」、「太陽芝士炸雞」和「蜜糖蒜香炸雞」,皆是深受歡迎的選擇。

地點: Sodam Chicken
Sodam Chicken
地址: 銅鑼灣耀華街3號百樂中心7樓
電話: 2728 0200
傳真: 2728 0200