tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
搵食飯團
2018.11.12 - 隱世中華麵
播出日期: 2018.11.12(一)
 
 

食肆:川館

川菜館老闆引入重慶當地重油及辣度十足的燃麵,並加以改良貼近香港人口味。顧客既可點吃「泡樣蜆肉燃麵」、「泡椒牛腩麵」,或可選擇惹味小炒「熗炒手撕包菜」與「熗炒土豆絲」。

地點: 川館
地址: 九龍城獅子石道2號
電話: 2382 0107
傳真: 2382 0107