tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 

搵食飯團

2018.09.17 - 潮食私房菜
播出日期: 2018.09.17(一)
 
 

食肆:Fang Fang

新派中菜館,大廚為點心注入東南亞元素,創製出「雪茄鴨卷配芝麻海鮮醬」、「黑松露野菌餃」、「玫瑰頭菜餃」等,食客亦可點吃「慢煮紅燒豬腩肉」、「蜂蜜烤智利鱸魚」等主菜。

地點: Fang Fang
Fang Fang
地址: 中環雲咸街33號LKF Tower 8樓
電話: 2983 9083
傳真: 2983 9083