tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 

搵食飯團

2018.09.03 - 有營素食
播出日期: 2018.09.03(一)
 
 

食肆:Kind Kitchen by Green Common

餐廳提供多款「扮嘢」素食,計有猶如煎牛扒的「未來牛魔王」、「新豬肉擔擔麵」,肉類食品賣相幾可亂真。顧客亦可點吃「牛油果超人蛋青瓜麵」、「改邪歸正西多士」、「黑松露純素忌廉意粉」等新派素菜。

地點: Kind Kitchen by Green Common
Kind Kitchen by Green Common
地址: 中環德輔道中173號Nan Fung Place 1樓1號舖
電話: 2110 0055
傳真: 2110 0055