tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
搵食飯團
2018.08.27 - 川粵新口味
播出日期: 2018.08.27(一)
 
 

食肆:壹玖叁伍

餐廳主打新派的川粵菜,大廚在傳統菜式注入創新元素,炮製出「黃金淮山葵」、「小鍋蜆」、「川粵龍躉」、「川椒香辣軟殼蟹」等美食。

地點: 壹玖叁伍
地址: 中環威靈頓街2-8號M88威靈頓廣場19樓
電話: 2156 1935
傳真: 2156 1935